Wachtdienst HUISARTSEN      1733        www.w8post.be 

Tijdens het weekend en op feestdagen is de praktijk gesloten.

Voor een dringend medisch probleem kan u dan steeds beroep doen op de huisarts van wacht.  U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1733.

De wachtpost is doorlopend open van vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u en op feestdagen van 19u de avond voor de feestdag tot 8u 's ochtends de dag nadien. 

Let wel, vooraleer u naar de huisartsenwachtpost gaat, vragen wij om altijd EERST het nummer 1733 te bellen.  Een operator zal u enkele vragen stellen die uitwijzen waar u het best verder geholpen wordt.

De wachtpost voor huisartsen is gelegen in Justus Lispsiusstraat 36 te Leuven.

Er is gratis parking voorzien onder het MCH, Maria Theresiastraat 63A, Leuven.

Heeft u tijdens de week 's nachts dringend een dokter nodig, bel dan het nummer 1733.  De wachtpost is op weekdagen gesloten. 

 

Wachtdienst APOTHEEK

Zoek de apotheker van wacht in uw buurt online op www.apotheek.be                       of bel 0900/10 500 (O,50 euro per minuut).

 

Wachtdienst TANDARTS

Enkel weekends, feestdagen en brugdagen tussen 9u en 18u.

Telefoon : 0903/39 969 (1,5 euro per minuut)