Globaal Medisch Dossier

In het Globaal Medisch Dossier (GMD) worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid. Wie zo’n GMD afsluit bij zijn of haar huisarts, krijgt een efficiënte medische opvolging en ook meer terugbetaald van het ziekenfonds voor de huisbezoeken, de raadplegingen en bij een heel aantal specialisten. Door het GMD worden de artsen anderzijds ondersteund om het elektronisch dossier optimaal te kunnen bijhouden.

Noodnummers

112 - Algemeen noodnummer (www.112.be)
112 - Medisch noodnummer
101 - Politie (dringende hulp)
112 - Brandweer 

102 - Kinder- en jongerentelefoon (www.awel.be) 
106 - Tele-onthaal 24u/24u (www.tele-onthaal.be)                                                   1712 - Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling (www.1712.be)             1813 - Zelfmoordpreventie (www.zelfmoord1813.be)

070/245 245 Antigifcentrum (www.antigifcentrum.be)