Globaal Medisch Dossier

In het Globaal Medisch Dossier (GMD) worden alle gegevens bijgehouden
over je gezondheid. Wie zo’n GMD afsluit
bij zijn of haar huisarts, krijgt een efficiënte medische opvolging en ook meer terugbetaald van het ziekenfonds voor de huisbezoeken, de raadplegingen en bij
een heel aantal specialisten. Door het GMD worden de artsen anderzijds ondersteund om het elektronisch dossier optimaal
te kunnen bijhouden.

Noodnummers

112 - Algemeen noodnummer
100 - Medisch noodnummer
101 - Politie (dringende hulp)
100 - Brandweer

102 - Kinder- en jongerentelefoon (awel.be) 
106 - Tele-onthaal (tele-onthaal.be)

1813 - Zelfmoordlijn  
07/245.245 - Antigifcentrum

016/22 33 33 - Brandweer Leuven (alarmlijn)